Hỗ trợ : hoiphelieu.com@gmail.com

Google Inc. 617 Lượt xem

Google Inc.

617 Lượt xem
Giới thiệu về Công ty

Google is a United States-headquartered, multinational corporation specializing in Internet-related services and products. These include online advertising technologies, search, cloud computing, and software. Most of its profits are derived from AdWords, an online advertising service that places advertising near the list of search results.

Liên hệ chúng tôi

Về chúng tôi

Top 10 công ty thu mua phế liệu Bình Dương uy tín nhất năm 2023

Xét mặt bằng chung cho thấy ngành phế liệu nước ta vẫn chưa có nhiều cơ sở thu mua phế liệu được phân loại rõ ràng từ nguồn nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp tái chế. Nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc phát triển bền vững ngành thu mua phế liệu trong nước. Từ đó, phế liệu được đem đi tái chế tái sử dụng giúp tiết kiệm cho nước ta nhiều tỷ đồng do việc phải nhập khẩu nguyên liệu.

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi