Hỗ trợ : hoiphelieu.com@gmail.com

Automattic, Inc. 612 Lượt xem

Automattic, Inc.

612 Lượt xem
Giới thiệu về Công ty

Automattic, Inc. is a web development corporation founded in August 2005. It is most notable for WordPress.com (a free blogging service), as well as its contributions to WordPress (open source blogging software). The company’s name plays on its founder’s first name, Matt.

Automattic, Inc. đã đăng công việc 1

Liên hệ chúng tôi

Về chúng tôi

Top 10 công ty thu mua phế liệu Bình Dương uy tín nhất năm 2023

Xét mặt bằng chung cho thấy ngành phế liệu nước ta vẫn chưa có nhiều cơ sở thu mua phế liệu được phân loại rõ ràng từ nguồn nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp tái chế. Nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc phát triển bền vững ngành thu mua phế liệu trong nước. Từ đó, phế liệu được đem đi tái chế tái sử dụng giúp tiết kiệm cho nước ta nhiều tỷ đồng do việc phải nhập khẩu nguyên liệu.

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi