Hỗ trợ : hoiphelieu.com@gmail.com

TechCrunch 566 Lượt xem

TechCrunch

566 Lượt xem
Giới thiệu về Công ty

TechCrunch is a leading technology media property, dedicated to obsessively profiling startups, reviewing new Internet products, and breaking tech news.

Founded in June 2005, TechCrunch and its network of websites now reach over 12 million unique visitors and draw more than 37 million page views per month. The TechCrunch community includes more than 2 million friends and followers on Twitter, Facebook, LinkedIn, Google and other social media.

TechCrunch đã đăng công việc 1

Liên hệ chúng tôi

Về chúng tôi

Top 10 công ty thu mua phế liệu Bình Dương uy tín nhất năm 2023

Xét mặt bằng chung cho thấy ngành phế liệu nước ta vẫn chưa có nhiều cơ sở thu mua phế liệu được phân loại rõ ràng từ nguồn nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp tái chế. Nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc phát triển bền vững ngành thu mua phế liệu trong nước. Từ đó, phế liệu được đem đi tái chế tái sử dụng giúp tiết kiệm cho nước ta nhiều tỷ đồng do việc phải nhập khẩu nguyên liệu.

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi